Konuşmacılar ve Oturum Başkanları


Güven Aslan
OTURUM IV
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
13:35
Bitiş Saati
14:50
A. Süleyman Ataus
OTURUM I
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
10:10
Bitiş Saati
11:10
Sümer Baltacı
OTURUM II
KONUŞMACI
*Lokalize/Lokal İleri Yüksek Riskli Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi Öncesi Hormonal Tedavi±KT±Androjen Re-septör Hedefli Ajanlarla İlgili Yaklaşımlar
Başlangıç Saati
11:20
Bitiş Saati
11:35
N. Levent Türkeri
OTURUM II
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
11:20
Bitiş Saati
12:15
Saadettin Eskiçorapçı
OTURUM I
KONUŞMACI
*Hormon Duyarlı Metastatik Prostat Kanserinde Düşük/Yüksek Volüm Sistemik Tedavi Kararını Etkiler Mi?
Başlangıç Saati
10:45
Bitiş Saati
10:55
T. Sinan Sözen
OTURUM III
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
12:25
Bitiş Saati
13:25
E. Sevil Bavbek
OTURUM I
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
10:10
Bitiş Saati
11:10
H. Kamil Çam
OTURUM I
KONUŞMACI
*Androjen Hedefli Tedavilerin Mekanizması, Çapraz Direnç, Tedavinin Monitorizasyonu
Başlangıç Saati
10:10
Bitiş Saati
10:20
Serdar Çelik
OTURUM II
KONUŞMACI
*Radikal Prostatektomi Sonrası Hormonal Tedavi Endikasyonları ve Zamanlaması
Başlangıç Saati
11:35
Bitiş Saati
11:45
Özlem Er.
OTURUM III
KONUŞMACI
*Metastatik Hormon Duyarlı ve Metastatik Kastrasyon Dirençli Prostat Kanserinin Tedavisinde “Alevlenme (Flare)” Fenomeni ve Tedavi Değişikliği Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Başlangıç Saati
12:40
Bitiş Saati
12:55
Mustafa Erman
OTURUM I
KONUŞMACI
*Çalışmalar ve Kılavuzlar Eşliğinde Hormon Duyarlı Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi Algoritmasındaki Değişiklik-ler
Başlangıç Saati
10:30
Bitiş Saati
10:45
Ahmet Erözenci
OTURUM IV
KONUŞMACI
*Prostat Kanserli Hastalarda Kastrasyonun Hasta Psikolojisi ve Kognitif Fonksiyonlara Etkisi
Başlangıç Saati
14:20
Bitiş Saati
14:35
Aziz Karaoğlu
OTURUM IV
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
13:35
Bitiş Saati
14:50
Nuriye Özlem Küçük
OTURUM III
KONUŞMACI
*Antiandrojen Tedavisi Alan Hormon Duyarlı ve Kastrasyon Dirençli Hastalarda Radyonüklid Görüntüleme Yöntemlerinin Kullanılması
Başlangıç Saati
12:55
Bitiş Saati
13:10
Hüseyin Murat Özdemir
OTURUM IV
KONUŞMACI
*Prostat Kanserinde GnRH Agonistleri ve Kardiyovasküler Risk, Kardiyoloji Kılavuzları Bu Konuda Ne Diyor?
Başlangıç Saati
13:50
Bitiş Saati
14:05
Mehmet Akif Öztürk
OTURUM IV
KONUŞMACI
*Antiandrojen Tedavi Alan Prostat Kanserli Hastalarda ‘Kemik Sağlığının’ Yönetilmesi
Başlangıç Saati
13:35
Bitiş Saati
13:50
Gökhan Özyiğit
OTURUM III
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
12:25
Bitiş Saati
13:25
Bülent Saka
OTURUM IV
KONUŞMACI
*Antiandrojen Tedavi Alan Metastatik Prostat Kanserli Hastalarda Geriatrik Yaklaşım
Başlangıç Saati
14:05
Bitiş Saati
14:20
Uğur Selek
OTURUM II
KONUŞMACI
*Radyasyon Tedavisi Gören Hastalarda Androjen Baskılama Tedavisinin Rolü
Başlangıç Saati
11:45
Bitiş Saati
12:00
İlker Tinay
OTURUM I
KONUŞMACI
*İleri Evre Prostat Kanserinin Tedavisinde Biomarkerların Rolü
Başlangıç Saati
10:20
Bitiş Saati
10:30
Yüksel Ürün
OTURUM III
KONUŞMACI
*Kastrasyon Dirençli Prostat Kanserinde Antiandrojen Tedavilerin Rolü, Yeni Moleküller
Başlangıç Saati
12:25
Bitiş Saati
12:40
Deniz Yalman
OTURUM II
*OTURUM BAŞKANI
Başlangıç Saati
11:20
Bitiş Saati
12:15