Bilimsel Program


04.04.2021
04.04.2021
10:00 - 10:10
SALON A

Açılış

04.04.2021
10:10 - 11:10
SALON A

OTURUM I

*OTURUM BAŞKANI : A. Süleyman Ataus , E. Sevil Bavbek
Androjen Hedefli Tedavilerin Mekanizması, Çapraz Direnç, Tedavinin Monitorizasyonu H. Kamil Çam (10:10 - 10:20)
İleri Evre Prostat Kanserinin Tedavisinde Biomarkerların Rolü İlker Tinay (10:20 - 10:30)
Çalışmalar ve Kılavuzlar Eşliğinde Hormon Duyarlı Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi Algoritmasındaki Değişiklik-ler Mustafa Erman (10:30 - 10:45)
Hormon Duyarlı Metastatik Prostat Kanserinde Düşük/Yüksek Volüm Sistemik Tedavi Kararını Etkiler Mi? Saadettin Eskiçorapçı (10:45 - 10:55)
Soru ve Tartışma (10:55 - 11:10)
04.04.2021
11:20 - 12:15
SALON A

OTURUM II

*OTURUM BAŞKANI : N. Levent Türkeri , Deniz Yalman
Lokalize/Lokal İleri Yüksek Riskli Prostat Kanserinde Radikal Prostatektomi Öncesi Hormonal Tedavi±KT±Androjen Re-septör Hedefli Ajanlarla İlgili Yaklaşımlar Sümer Baltacı (11:20 - 11:35)
Radikal Prostatektomi Sonrası Hormonal Tedavi Endikasyonları ve Zamanlaması Serdar Çelik (11:35 - 11:45)
Radyasyon Tedavisi Gören Hastalarda Androjen Baskılama Tedavisinin Rolü Uğur Selek (11:45 - 12:00)
Soru ve Tartışma (12:00 - 12:15)
04.04.2021
12:25 - 13:25
SALON A

OTURUM III

*OTURUM BAŞKANI : T. Sinan Sözen , Gökhan Özyiğit
Kastrasyon Dirençli Prostat Kanserinde Antiandrojen Tedavilerin Rolü, Yeni Moleküller Yüksel Ürün (12:25 - 12:40)
Metastatik Hormon Duyarlı ve Metastatik Kastrasyon Dirençli Prostat Kanserinin Tedavisinde “Alevlenme (Flare)” Fenomeni ve Tedavi Değişikliği Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Özlem Er. (12:40 - 12:55)
Antiandrojen Tedavisi Alan Hormon Duyarlı ve Kastrasyon Dirençli Hastalarda Radyonüklid Görüntüleme Yöntemlerinin Kullanılması Nuriye Özlem Küçük (12:55 - 13:10)
Soru ve Tartışma (13:10 - 13:25)
04.04.2021
13:35 - 14:50
SALON A

OTURUM IV

*OTURUM BAŞKANI : Güven Aslan , Aziz Karaoğlu
Antiandrojen Tedavi Alan Prostat Kanserli Hastalarda ‘Kemik Sağlığının’ Yönetilmesi Mehmet Akif Öztürk (13:35 - 13:50)
Prostat Kanserinde GnRH Agonistleri ve Kardiyovasküler Risk, Kardiyoloji Kılavuzları Bu Konuda Ne Diyor? Hüseyin Murat Özdemir (13:50 - 14:05)
Antiandrojen Tedavi Alan Metastatik Prostat Kanserli Hastalarda Geriatrik Yaklaşım Bülent Saka (14:05 - 14:20)
Prostat Kanserli Hastalarda Kastrasyonun Hasta Psikolojisi ve Kognitif Fonksiyonlara Etkisi Ahmet Erözenci (14:20 - 14:35)
Soru ve Tartışma (14:35 - 14:50)